Nicomachean ethics books 3-10

Portada
Longmans, Green and Company, 1885
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Páginas seleccionadas

Otras ediciones - Ver todas

Pasajes populares

Página 176 - ... γαρ λόγου και ταχύ τι ή ευστοχία, βουλεύονται δε πολύν χρόνον, και φασϊ πράττειν μεν δεΐν ταχύ τα βουλευθέντα, 3 βουλεύεσθαι δε βραδέως. έτι ή άγχίνοια έτερον καΐ ή Ό \ ' * ?*» ' · » Ι »Μ η» Ρ» />ευβουλία εστί ο ευστοχία τις η άγχίνοια.
Página 217 - ΟΓ ίε την γαλην ε&εο'ιει σία νοσον' και των αφρόνων οι μεν εκ φύσεως αλόγιστοι και μόνον τ# αισθησει ζώντες θηριώδεις, ώσπερ ενια γένη των πόρρω βαρβάρων, οι δε δια νόσους, οίον τάς επιληπτικάς, η μανίας νοσηματώδεις. τούτων η 8 εστί μεν εχειν τίνα ενίοτε μόνον, μη κρατεΐσθαι 8ε, λέγω...
Página 116 - Β δικαίου τευζόμενοι. μέσον αρά τι το δίκαιον, είπερ κα\ ό δικαστ)'/ς. ό δε δικαστής έπανισοΐ, και ωσπερ γραμμής εις άνισα τετμημένης, ω το μείζον τμήμα της ημισείας υπερέχει, τοΰτ' αφεΐλε καί τω ελάττονι τμήματι προσέθηκεν. όταν δε δίχα διαιρεθεί το όλον, τότε φασίν εχειν 9 τα αΐ/των,...
Página 276 - Άγα2 μεμνονα ποιμένα \αων εΐπεν. τοιαύτη 8ε καΙ η πατρική, διαφέρει δε τω μεγεθει των ευεργετημάτων ' αίτιος γαρ του είναι δοκοΰντος μεγίστου, και τροφής και παιδείας ' καΐ τοις προγόνοις δε ταΰτα απονέμεται · φύσει τε αρχικον πατήρ νιων κα\ πρόγονοι εκγόνων και βασιλεύς βασι3 Χενομενων.
Página 70 - ... και τα έργα· ούτω γαρ εσται μέγα δαπάνημα κα"ι •πρέπον τω έργω. ώστε το μεν έργον της δαπάνης άξιον οεϊ είναι, την δε δαπάνην του έργου, η και ΰπερβάΧ\ειν. 7 δαπανι'ισει οε τα τοιαύτα ο μεγαλοπρεπής του κάλου ενεκα' 8 κοινον γαρ τοΰτο ταΐς άρεταΐς.

Información bibliográfica