Imágenes de páginas
PDF
EPUB

OPMERKINGEN OVER HET KONINKLIJK REFERENDUM.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

op Woensdag 4 October 1899, des namiddags te 3 uren,

DOOR

LOUIS EUGÈNE - MARIE VON FISENNE,

GEBOREN TE RIJSWIJK (2.-H.)

1899.
'S-GRAVENHAAGSCHE Kantoor-, BOEK- EN PAPIERHANDEL,

WAGENSTRAAT 57.

1

23

[merged small][merged small][ocr errors]
« AnteriorContinuar »