Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Volúmenes27-28

Portada
M. Nijhoff, 1879
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Otras ediciones - Ver todas

Términos y frases comunes

Pasajes populares

Página 347 - Papers relating to the Collection and Preservation of the Records of Ancient Sanskrit Literature in India.
Página 347 - Interesting even to the general reader, but more especially so to those who may have a special concern in that portion of our Indian Empire."— Post.
Página 347 - OBSERVATIONS MADE AT THE MAGNETICAL AND METEOROLOGICAL OBSERVATORY AT BATAVIA. Published by order of the Government of Netherlands India, under the direction of Dr.
Página 534 - Gallies [I. iii. i2i.] durst not come neere us. In this great miserie it was some pleasure, to see how the base Indians did flye, how they were killed, and how well they were drowned. The Sea was covered with Indian heads : for they swamme away by hundreds, The Sabandare Abdala, and one of the Kings neere...
Página 347 - Uitkomsten van Wetenschap en Ervaring aangaande Winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den Oceaan. Uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut.
Página 347 - Aanteekeningen van het verhandelde in de Sectie-Vergaderingen van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, ter gelegenheid van de algemeene Vergadering gehouden in de Jaren 1845 — 1864.
Página 347 - Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, (Batavia) Djakarta.
Página 533 - Metemoretrango phosed ; but above a certaine rate it is deadly poyson : with this all the meate and drinke which they brought was infected. In banqueting, the Sabandar and Secretarie sent for me, M. Tomkins keeping me company, and used some words to one of his company, but what I knowe not ; in short time we were foole-frolicke, gaping one upon an other like Antiques, our Baase being prisoner, and knewe it not. Suddenly when a token was given from the other Ship (for there the like treachery was...
Página clxvii - Reis naar het Oostelijk gedeelte van den Indischen Archipel in het jaar 1821 ; uit zijne nagelaten aanteekeningen opgesteld, met een levensberigt en bijlagen vermeerderd door WH de Vriese; [opnieuw bewerkt door J.
Página 347 - Spall, PWA van. Verslag over de koffij- en kaneel-kultuur op het eiland Ceylon in het jaar 1861.

Información bibliográfica