De Rotterdamse woelreus: de Rotterdamsche Hermes (1720-'21) van Jacob Campo Weyerman : cultuurhistorische verkenningen in een achttiende-eeuwse periodiek

Portada
Rodopi, 1994 - 628 páginas
 

Comentarios de la gente - Escribir un comentario

No encontramos ningún comentario en los lugares habituales.

Contenido

Geneesheren chirurgijns kwakzalvers en apothekers
330
Individuele artsen en chirurgijns
338
Conclusie
373
HERMES OVER DE BUURLANDEN
376
De Britse litteratuur
406
De Britse windhandel
416
Fransen in de Rotterdamsche Hermes
426
De Franse litteratuur en de Querelle des Anciens et des Modernes
433

Conclusie
76
Aanleiding voor de Rotterdamsche Hermes
87
Opbouw der afleveringen
99
Bronnen van de Rotterdamsche Hermes
105
Translatio imitatio en plagiaat
111
Hendrik Doedijns gedepouilleerd?
136
Couranten
150
Censuur
164
HERMES IN DE WERELD VAN KUNST EN VERMAAK
172
Kunstschilders
224
Toneelkunst in Rotterdam
235
Muziekleven in Rotterdam
247
Toverlantaarn en waarzeggers in Rotterdam
254
HERMES GEESTELIJKE WERELD GELOOF DENKEN
258
Hermetische filosofie
278
Rozenkruisers
288
Windhandel in Frankrijk
447
Duitsers in de Rotterdamsche Hermes
454
SYNTAXIS
462
Van + te + infinitief
466
Woordvolgorde
472
De verhouding van de RH tot het zeventiendeeeuws en tot de AA
480
Adjectieven op en
491
Pronomina en voornaamwoordelijke bijwoorden
497
CONCLUSIE
507
Collatiemethode
513
Drukkers van de RH
529
BESLUIT
537
CORRECTIESTATEN
554
SUMMARY
584
INDEX
598
Derechos de autor

Términos y frases comunes

Información bibliográfica